• Turkish
  • English

 

Prof. Dr. Mediha Göbenli’nin "Karşılaştırmalı Edebiyata Tarihsel Bir Yaklaşım" başlıklı makalesi Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü (DONELAC) yayımı olan Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları dergisinin Prof. Dr. Jale Parla'ya adanan Festschrift in Honor Jale Parla / Jale Parla Armağanı başlıklı (57.-58.) sayısında yayınlanmıştır.

paylaş