• Turkish
  • English

5 Nisan 2022 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde Hikmet Kuran ile, editörlüğünü Sabriye Ak Kuran’ın yaptığı ‘Gıda Paradoksları Ve Sürdürebilirliğin Zorlukları Ve Alternatif Perspektifler’  içinde yayımlanan  ‘Küçülme Yaklaşımının Tarım Sektörü Açısından Değeri Ve Potansiyeli’  başlıklı kitap bölümü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.  Sunumu ve sorularımıza verdiği yanıtlarla bizi, büyüme modeline dayalı mevcut sosyo-ekonomik paradigmaya alternatif Küçülme yaklaşımı üzerine bilgilendiren ve düşündüren Hikmet Kuran’a bu keyifli ders için çok  teşekkür ederiz.