• Turkish
  • English

20.04.2021 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde "Türkiye'de Antisemitizm ve Antisemitizm Çalışmalarının Önemi" başlıklı konuşmasıyla Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu Başkanı sayın Işıl Demirel'i konuk ettik. Demirel, yaptığı sunumda bize antisemitizmin ne olduğu ve ne olmadığını, tarihsel süreç içinde aldığı biçimleri ve ülkemizdeki tezahürlerini anlattı. Işıl Demirel’e katılımından ve değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.

 

paylaş