• Turkish
  • English

6 Nisan 2021 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde  Doç. Dr. Mim Sertaç Tümtaş'ı konuk ettik. Tümtaş, bizlere kitlesel göç ile Suriye'den gelen göçmenlerin toplumsal yaşam deneyimleri ve yerleşik halk ile  etkileşim dinamiklerini Şanlıurfa, Hatay ve Mersin örnekleri üzerinden sundu. Saha çalışmalarının bulgu ve analizlerini içeren ''Nöbetleşe Dışlanma: Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü'' başlıklı kitaba dayanarak yaptığı kapsamlı sunum ve katkıları için Sertaç Hocamız'a çok teşekkür ederiz.

paylaş