• Turkish
  • English

30 Mart 2021 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde “İki Savaş Arası Dönemde Türkiye'de Nüfus Politikası ve Nüfus Söylemi” başlıklı konuşmasıyla Elif Çağış hocamızı konuk ettik. Çağış, iki savaş arası dönemde uluslararası yaygın olan  pronatalizmi ve nüfus söylemlerini, Türkiye'nin bu dönemde nasıl konumlandığını, diğer Batı ülkeleriyle nasıl bir ilişki içerisinde bulunduğunu tarihsel bir arka plan ile aktarmakla birlikte, Türkiye'deki pronatalist ve nüfus politikaları üzerine yaptığı çıkarımlarını, analiz ve bulgularını bizlerle paylaştı. Elif Çağış’a değerli paylaşımları ve katkıları için çok teşekkür ederiz!

paylaş