• Turkish
  • English

16 Mart 2021 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersinde “Öznenin Sesi: Pandemi Döneminde Göçmen Kadın Emeği” başlıklı konuşmalarıyla Gaziantep Kırkayak Kültür Merkezi'nden Damla Deniz Cengiz ve Emine Doğan’ı konuk ettik. Cengiz ve Doğan, Gaziantep’te yaşayan göçmen kadınların pandemi döneminde iş ve aile hayatlarında karşılaştıkları sorunlardan ve Kırkayak Kültür'ün farklı toplumsal grupları bir araya getiren kültür sanat çalışmalarından bizlere detaylıca bahsetti. Damla Deniz Cengiz’e ve Emine Doğan’a değerli paylaşım ve katkıları için teşekkür ederiz.

paylaş