• Turkish
  • English

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersinin 2021 Bahar Dönemi açılışını Osman Özarslan ile yaptık. 3 Mart 2021 tarihli dersimizde konuk ettiğimiz Osman Özarslan, modern hayatın yeniden anlamlandırdığı sıkıntı kavramı ve olgusunu, bir taşra örneği bağlamında toplumsal cinsiyete odaklanarak ele aldığı "Taşra Sıkıntısı: Dar Zamanlar, Geniş Mekanlar, Toplumsal Cinsiyet" başlıklı çalışmasının çıkış noktası, sorunsalı, bulgu ve çıkarımlarını bizlerle paylaştı. Osman Özarslan’a değerli paylaşım ve katkıları için teşekkür ederiz.

paylaş