• Turkish
  • English

 

2019 Nobel Fizik Ödülü JAMES JAMES PEEBLES (Kanada) ile MICHEL MAYOR ve DIDIER QUELOZ’a (İsviçre), Evrenle ilgili "çığır açıcı" bulunan çalışmaları nedeniyle verildi. 1901 yılından

beri bu ödülü veren ve İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Nobel Akademisi tarafından yapılan açıklamada, 900 bin dolar tutarındaki ödülün yarısının Evrenin evrimiyle ilgili çalışmalar, öteki

yarısının da 1995 yılında Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde yer alan uzak bir gezegenin keşfi nedeniyle verildiği belirtildi.

Nobel Kurulu üyelerinden Ulf Danielsson, "Bu iki ödül de bize Evrendeki yerimizle ilgili varoluşsal bir şey söylüyor. Birincisi bilinmeyen kökenimizin izini sürmek, ki bu olağanüstü bir şey.

Ötekiyse ‘yalnız mıyız?' ve 'Evrende başka bir yerde yaşam var mı?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor" dedi.

Kozmik mikrodalga arka alan ışınımı

Ödülün yarısını alan Peebles, başka bir grup fizikçiyle birlikte Büyük Patlama'dan sonra ortaya çıkan ve Evrenin yaşı, şekli ve içeriğine ilişkin bilgiler elde edilmesini sağlayan kozmik mikrodalga

arka alan ışınımının (Cosmic Microwave Background - CMB) varlığını öngördü. Bilindiği gibi, kozmik arka alan ışınımı 1965 yılında Penzias ve Wilson tarafından keşfedildi ve Evrenin çocukluğundan

günümüze nasıl geliştiğini anlamamızı sağlayan kanıtlar sundu. James Peebles'ın kuramsal keşifleri, bu ışınım üzerinde yapılan duyarlı ölçümleri yorumlamaya katkı sağladı.

Ödülün ikinci yarısını paylaşan Prof. Michel Mayor (Cenevre Üniversitesi) ve Prof. Didier Queloz (Cambridge Üniversitesi) ise 50 ışık yılı (1 ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yol demek olup, yaklaşık

10 trilyon km kadarlık bir uzunluk oluyor) uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ve Güneş sisteminin dışında bir cüce yıldız çevresinde keşfedilen ilk gezegen olup, "51 Pegasi b" adı verilen

dev gaz kütlesinin keşfi nedeniyle ödüle değer bulundular. Astrofizikte önemli konulardan biri olan cüce yıldızlar, içindeki hidrojen atomlarını nükleer füzyon yoluyla helyum atomlarına dönüştürüyorlar

paylaş