• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Etkinliği

Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: İstanbul'un Alternatif Tiyatro Sahnesi Örneği"

Konuşmacı: Zeynep Uğur

26 Aralık 2019 Perşembe saat 14:00-16:00, Rektörlük Mavi Salon

Zeynep Uğur, Paris EHESS'te siyaset bilimi doktorası yapmaktadır. “Türkiye'de 2000ler'den İtibaren Kamusal Kültürün Dönüşümü: Bir Siyasi Mücadele Alanı Olarak Tiyatro” başlıklı doktora tezinde ödenekli ve bağımsız tiyatrolarla gerçekleştirdiği saha çalışmasını merkez almakta, tiyatronun mekanla ve kamusal alanla ilişkisinden yola çıkarak yeni sosyalleşme ve siyaset yapma biçimlerini incelemektedir. 2017'den beri tez danışmanı Nilüfer Göle'nin EHESS ve NOMIS işbirliğiyle yürüttüğü Public Space Democracy: Performative, Normative and Visual Dimensions of Politics in a Global Age (PublicDemoS) projesinde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Akademik çalışma alanları arasında kamusal alan hareketleri, sanat ve kamusal alan ilişkisi, kültür mekanları, popülizm-kültür ilişkisi ve kültür politikası yer almaktadır. Bu konular üzerine yayınlanmış ve yayına hazırlanan makaleleri bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra uluslararası gösteri sanatları festivali Istanbul Fringe Festival'in kurucularından biri ve kültür politikası direktörüdür.

Ne Zaman: 
Perşembe, 26 Aralık, 2019 - 14:00 to 16:00
Nerede: 

Rektörlük Mavi Salon

paylaş