Konuşmacılar: Özgür Karaköse- Genel Direktör

                        Burcu Çelik- Proje Koordinatörü

Nerede: 

Güzel Sanatlar Fakültesi 7E03

paylaş