• Turkish
  • English

 

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak her yıl “Edebiyatta Buluşma” adıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci sempozyumumuz, bu yıl 9 Mayıs 2024 tarihinde, “Edebiyatta Buluşma XIII – “Edebiyatımızda Çocuk-luk” başlığıyla düzenlenmektedir. Bu etkinlikle, üniversitelerin edebiyat bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeylerindeki öğrenciler arasında bir köprü kurabilmeyi amaçlıyoruz.

Bildiri konuları;

-Çocuk edebiyatı

-Edebiyatta anlatıcı/kahraman çocuklar

-Edebiyatta çocuk imgesi

-Anlatıda çocuk dili

-Sözlü edebiyatta çocuk folkloru ve temsil ettiği türler (tekerleme, bilmece…)

-Çocuk mizahı

-Oto/biyografik anlatılarda çocukluk dönemi

-Çocuklara yazılmış günlükler

-Çocuk dergileri

-Mekân ve çocuk

-Çocukluk travmaları

-Akran zorbalığı

-Aile ilişkileri

-Yetişkin hükümranlığı ve çocukluk

-Toplumsal cinsiyet ve çocukluk

-İdeoloji ve çocuk
gibi temalar göz önünde tutularak belirlenebilir diye düşünüyoruz. Yine de bir sınırlama getirmiyoruz…

 

*Sempozyumun dili Türkçedir.

*Sempozyum yüz yüze gerçekleştirilecektir.
*Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi  2 NİSAN 2024 olarak belirlenmiştir. (Azami 200 kelime/ 12 punto / Times New Roman formatında yazılmış ve başvuru formu doldurulmuş olarak, belirtilen adrese mail yoluyla gönderilmelidir.)
*Bildirileri kabul edilen katılımcılara 11 Nisan itibariyle haber verilecektir.
*Kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 29 NİSAN 2024 tarihinde gönderilmelidir.

 

Başvuru ve İletişim:
Nilay Karakoç-- nilay.karakoc@yeditepe.edu.tr
0216 578 00 00 (1642)

paylaş