• Turkish
 • English

Rusça Yeterlik Sınavı beş bölümden oluşmaktadır: 

1. Gramer: Bu bölüm dil bilgisi sorularından oluşur.

2. Dinleme: Bu bölümde iki tane farklı dinleme sorusu vardır. Öğrencilere dinleme parçaları iki kez dinletilir. Ardından dinlenilen parçayla ilgili soruların yanıtlanması istenir. 

3. Okuma - Anlama: Bu bölümde öğrencilere iki farklı yazılı metin verilir ve bunlara göre sorulan soruları yanıtlaması beklenir.

4. Yazma: Bu bölümde öğrencinin kendisine sunulan iki farklı konu başlığından birini seçip bir kompozisyon yazması gerekir.

5. Konuşma: Yazılı sınava toplu olarak giren öğrenciler sözlü sınava tek tek alınır. Öğrencilere birkaç farklı metin sunulur. Öğrenciler istedikleri bir tanesini seçerler. İçerik üzerinde düşünmeleri  için belli bir süre verilir. Seçilen metin hakkında karşılıklı konuşma yapılır.

 • Rusça Yeterlik Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü not alan öğrenciler başarılı olup lisans eğitimine geçmeye hak kazanırlar.
 • Rusça Yeterlik Sınavı 6 Eylül 2023 Çarşamba günü 10:00 - 16:00 saatleri aralığında, Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası 230 numaralı sınıfta yapılacaktır. Bu sınava bölüm derslerini Rusça takip edebilecek  seviyedeki öğrencilerin girmeleri önerilir. 
 • Rusça Yeterlik Sınav konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

RUSÇA YETERLİK SINAV KONULARI:

GRAMER:

 1. Глаголы на -ся
 2. Наречия
 3. НСВ и СВ
 4. Родительный падеж сущ., прилаг. и мест.
 5. Дательный падеж сущ., прилаг. и мест.
 6. Винительный падеж сущ., прилаг. и мест.
 7. Творительный падеж сущ., прилаг. и мест.
 8. Предложный падеж сущ., прилаг. и мест.
 9. Употребление предлогов с падежами
 10. Глаголы движения без преф.
 11. Глаголы движения с преф.
 12. Транзитивные глаголы движения
 13. Причастие
 14. Деепричастие
 15. Условные конструкции 
 16. Прямая и косвенная речь
 17. Смысловые глаголы с префиксами
 18. Краткое прилагательное
 19. Сослагательное наклонение
 20. Негативные конструкции с не- и ни-

 

KONUŞMA:

 1. Мой день
 2. Свободное время
 3. Питание-Здоровье
 4. Мой дом
 5. Как я учу русский язык
 6. Мой друг
 7. Выбор профессии
 8. Отдых 
 9. Стиль жизни
 10. Культура и искусство

paylaş