• Turkish
  • English

PHYS101 Fizik I (6 Haziran 2023 saat 14:00)  ve PHYS102 Fizik II (6 Haziran 2023 saat 16:00) final sınavları, arasınavda olduğu gibi, online olarak yapılacaktır. Online sınavda teknolojik sebeplerle zorluk yaşayacağını öngören öğrenciler, aynı sınava basılı olarak yüz yüzede kağıt üzerinde cevap verme şansları var, ancak bunu talep edecek öğrencilerin mutlaka 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Fizik Bölüm Sekreterliği Burcu Ebeler'e, yüz yüze katılmak istediklerine dair dilekçe vermeleri zorunludur.

Sınav çoktan seçmeli ve tüm konuları kapsayacaktır.

paylaş