• Turkish
  • English

Sevgili Sosyoloji Bölümü öğrencileri,

Bahar dönemine başlamadan önce ÇAP ve Yandal Programları ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yandal ve Çift Anadal Programlarına Başvuruların Son Günü 27 Ocak Cuma.

Lisans Yönetmeliğimize göre:

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru

MADDE 30 – (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik RG. 25.04.2019/30755 sy.) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.

b) (Değişik RG. 25.04.2019/30755 sy.) Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

Çift anadal ve yandal programlarına kabul

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) (Değişik RG. 28.09.2020/31258 sy.) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması, başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

c) Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması

gerekir. ”

 

Buna ek olarak eğer ortalamanız 3,25 ve üzerindeyse Çift Anadal Programlarına; ortalamanız 3,00 üzerindeyse Yandal programlarına burslu olarak başvurabilirsiniz.

 

Sosyoloji Bölümü’nün birçok bölüm (Lojistik Yönetimi, Elektronik Ticaret ve Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı) ile özel yandal anlaşması var. Ama böyle özel bir anlaşma olmasa da Üniversitemizin herhangi bir bölümüne yandal için başvuru yapabilirsiniz.

Çift Anadal Programına başvurmak için o bölüm ile Sosyoloji Bölümü arasında ÇAP protokolü olması gerekir. Şu an güncel ÇAP anlaşmamız olan bölümler:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)

Kamu Yönetimi

Ekonomi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Gazetecilik

Psikoloji

Felsefe

Tarih

Çeviribilim

İç Mimarlık

Hemşirelik

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Bu bölümler haricinde Çift Anadal Programına başvurmak istediğiniz bölüm varsa ya da başka sorularınızla ilgili benimle (elif.arici@yeditepe.edu.tr) iletişime geçebilirsiniz.

paylaş