• Turkish
  • English
Sosyoloji Bölümü Bütünleme Sınav Tarihleri        
           
Dersin Kodu   Dersin Hocası Tarih Saat Sınıf
SOC 101.1 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üy. M. Tolga Uslu 19/01/2023 16:00-18:00 Güzel Sanatlar Binası 301
SOC 101.3 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üy. M. Tolga Uslu 19/01/2023 16:00-18:00 Güzel Sanatlar Binası 301
SOC 101.2 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üy. Çağrı İdiman 12/01/2023 12:00-15:00 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 101.4 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üy. Çağrı İdiman 12/01/2023 12:00-15:00 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 203 Klasik Sosyoloji Kuramları Dr. Öğr. Üy. Banu Koçer Reisman 12/01/2023 09:00-10:30 Güzel Sanatlar Binası 103
SOC 227 Gençlik Sosyolojisi Prof. Dr. Demet Lüküslü 16/01/2023 14:00-16:00 Güzel Sanatlar Binası 105
SOC 320 Kır Sosyolojisi Dr. Öğr. Üy. Banu Koçer Reisman 12/01/2023 11:00-12:30 Güzel Sanatlar Binası 103
SOC 330 Din Sosyolojisi Dr. Öğr. Üy. Mehmet Tolga Uslu 19/01/2023 16:00-18:00 Güzel Sanatlar Binası 301
SOC 350 Sosyal Tabakalaşma Dr. Öğr. Üy. Elif Çağış Arıcı 11/01/2023 11:30-14:30 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 305 Türkiye'de Sosyoloji Dr. Öğr. Üy.Elif Çağış Arıcı 11/01/2023 11:30-14:30 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 457 Kimlik Dr. Öğr. Üy. Mehmet Tolga Uslu 19/01/2023 16:00-18:00 Güzel Sanatlar Binası 301
SOC 411 Modernleşme Küreselleşme ve Türkiye Dr. Öğr. Üy.Elif Çağış Arıcı 11/01/2023 11:30-14:30 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 413 Suç Sosyolojisi ve Sapkınlık Dr. Öğr. Üy. Çağrı İdiman 12/01/2023 12:00-15:00 Güzel Sanatlar Binası 303
SOC 425 Sağlık Sosyolojisi Dr. Öğr. Üy. Gözde Dalan Polat 19/01/2023 11:30-13:30 Hukuk Binası 319

paylaş