• Turkish
  • English

Değerli öğrenciler,

Güz döneminde TRA 310 Staj dersini alabilmek için öğrencilerin bir önceki bahar döneminin bitiminden Staj dersinin alındığı güz döneminin final haftasına kadarki süreçte stajlarını tamamlayıp sunumlarını yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Bahar döneminde staj dersini alabilmek için ise bir önceki güz döneminin bitiminden Staj dersinin alındığı bahar döneminin final haftasına kadarki süreçte stajlarını tamamlayıp sunumlarını yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Örneğin, 2022 Güz döneminde staj dersini alacak öğrenciler, stajlarını ve staj sunumlarını 2022 Bahar döneminin bitimi (14 Haziran 2022) ile 2022 Güz final tarihlerinin başlangıcı (24 Aralık 2022) arasında tamamlamalıdırlar.

2023 Bahar döneminde dersi alacak öğrenciler ise stajlarını ve staj sunumlarını 2023 Bahar dönemi final haftasına (26 Mayıs 2022) kadar tamamlamış olmalıdırlar.

Stajını dönem içerisinde yapmayı planlayan öğrencilerin derslerinin olmadığı 3 iş günü staja devam edebilecek durumda olması gerekmektedir. Cumartesi günleri iş gününden sayılmaktadır. Bu öğrencilerin haftalık programının buna izin verecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Staja başlamadan 2 hafta önce “Staj Başvuru Formu” ve “Firmadan Talep Edilecek Form”un eksiksiz doldurularak ve ilgili bölüme bölüm staj sorumlusundan imza alınmış olarak (Seyhan Bozkurt Jobanputra ya da Ümit Türe Pekel) bölüm sekreterimiz Gülfem Aslı Tekeli’ye teslim edilmesi gerekmektedir.  Staj defteri, staj süresince ne yaptığınızı anlatan bir evraktır ve her haftanın sonundaki boşluğa yönetici yorumu, ismi, kaşe ve imzası gereklidir.

Stajını 2022 Güz ve 2023 Bahar döneminde tamamlayacak öğrencilerimiz için staj bilgilendirme toplantısı 26 Eylül Pazartesi saat 11:00-12:00 ve aynı gün saat 16:00-17:00’da Google Meet üzerinden yapılacak ve bu toplantı linkleri sizlerle OBS üzerinden paylaşılacaktır. Öğrencilerin bu iki staj toplantısından birine katılmaları zorunludur. Bu iki tarihin de başka derslerle çakışması durumunda dersin hocasıyla irtibata geçilip izin istenmelidir.

Stajı FF olan tüm öğrenciler, TRA 310 dersini tekrar almak zorundadır.

Staj sunumu

Staj sunumlarının dinleneceği tarihler aylık olarak duyurulacaktır. Staj deneyimizi anlatan ve yaklaşık 15 dakika süren bir PowerPoint sunumu hazırlanıp randevu alınan gün ve saatte Staj Komisyonuna sunulacaktır. Ekim ayında sunumunu yapmak isteyen öğrencilerimiz için bu günler 3 Ekim Pazartesi 16:00-17:00 ya da 24 Ekim Pazartesi günü 16:00-17:00 günleridir. Bu günlerden birinde staj sunumunu yapmak isteyen öğrencilerimiz bölüm ile iletişime geçip randevu almalıdır.

Stajınızın bitimini takip eden ilk staj toplantısına randevu alarak katılmanız gerekmektedir. 2022 Güz dönemi için staj sunumlarının dinleneceği son toplantı tarihi 30 Aralıktır.

paylaş