• Turkish
  • English

 

Her yıl “Edebiyatta Buluşma” adıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci sempozyumumuz, bu yıl 22 Mayıs 2021 tarihinde, “Edebiyatta Buluşma XI – Edebiyatımızda Müzik” başlığıyla düzenlenmektedir. Bu etkinlikle, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeylerindeki öğrenciler arasında bir köprü kurabilmeyi amaçlıyoruz.

 

Bildiri konuları;
Edebî metinlerde tema ve konu olarak müzik, müzik ve edebiyat ilişkisi üzerine kuramsal çalışmalar, şiirde müzikalite ve ritim, edebiyatta müzik enstrümanlarının yeri, klasik edebiyatta musiki geleneği, sözlü kültürde, halk edebiyatında müziğin yeri, âşıklık geleneği, doğu-batı çatışması ekseninde müzik ve edebiyat ilişkisi, popüler müzik ve edebiyat ilişkisi, ozan şarkıcılar gibi temalar göz önünde tutularak belirlenebilir diye düşünüyoruz. Yine de bir sınırlama getirmiyoruz.

 

*Sempozyumun dili Türkçedir.

*Online olarak gerçekleştirilecektir.
*Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 MART 2021’dir. (Azami 200 kelime/ 12 punto / Times New Roman formatında yazılmış ve başvuru formu doldurulmuş olarak, belirtilen adrese mail yoluyla gönderilmelidir.)
*Bildirileri kabul edilen katılımcılara Nisan 2021’in ilk haftası itibariyle haber verilecektir.
*Kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 2 Mayıs 2020 tarihinde gönderilmelidir.

 

Başvuru ve İletişim:
Nilay Karakoç-- nilay.karakoc@yeditepe.edu.tr
0216 578 00 00 (3065)

paylaş