• Turkish
  • English

10 Mart 2020 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimize konuk olan Dr. Berna Ekal Şimşek, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 1990 Sonrası Feminist Hareket ve Kamu Kurumları İlişkisini Sığınaklar Üzerinden Düşünmek" başlıklı araştırmasını sundu. Türkiye'de 1980 ve 1990lı yıllarda feminist mücadelenin nasıl şekillendiği ve kamu kurumları ile feminist hareket arasındaki ilişkinin, kadın sığınakları üzerinden nasıl okunabileceğine yönelik konuşmanın ardından soru cevap kısmında genel tartışmaların yapıldığı bu seminer için Dr. Berna Ekal Şimşek’e  teşekkür ederiz.

 

paylaş