• Turkish
  • English

26 Şubat 2020 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimize konuk konuşmacı olarak katılan Dr. Melin Levent Yuna, “Neoliberal Bir Yarı-Kamusal Alan: 21. Yüzyıl İstanbul'unda Arjantin Tango Dansı” başlıklı saha araştırmasını bizlere sundu. Levent Yuna, araştırma kapsamında temel aldığı Arjantin Tango Dansı’nın 1990ların sonlarından itibaren sosyal bir dans olarak Türkiye’de çok hızlı bir şekilde yayılmasına ilişkin bulgularını ve bu yayılmanın muhafazakar parti iktidarı altında hangi faktörlere dayalı olarak nasıl gerçekleştiğine yönelik çözümlemelerini bizlerle paylaştı. Sosyoloji Bölümü olarak, değerli paylaşımları için Dr. Levent Yuna’ya teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

paylaş