• Turkish
  • English

SOC 413 - Suç Sosyolojisi ve Sapkınlık dersinin telafi sınavı 03.12.19 Salı günü, 13.00-15.00 saatleri  arasında Güzel Sanatlar Binası 207 No'lu sınıfta yapılacaktır.

SOC 411 - Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye dersinin telafi sınavı 05.12.19 Perşembe günü, 13.00-15.00 saatleri arasında  Hukuk Binası 222 No'lu sınıfta yapılacaktır.

paylaş