• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 353
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Savaşlar yalnızca savaş meydanlarında yapılmamaktadır. Acı, göz yaşı, yenilgi, göç, ölüm getirmektedir. Amaç, bu konunun insani, ekonomik boyutlarının edebiyata yansımalarını göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Savaş döneminde çekilen sıkıntıların, yaşanan acıların, ülkedeki sosyal ve siyasi durumun, ölümün, eserlerde trajik bir şekilde işlendiğini tespit etmek. Savaş dönemine dair yazılan eserleri ele alıp incelemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

 

1,2,3

A,C

2) Metinleri Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

1,2,3

A,C

3) Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur.

 

1,2,3

A,C

4) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel etkinliklere katılır.

 

1,2,3

A,C

5) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

 

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Osmanlı-Rus Savaşları.  I. Dünya Şavaşı ve Milli Mücadele/ Oktay Akbal: Garipler Sokağı

 

3

Savaşın ülkedeki ekonomik durumu bozması. /Rıfat Ilgaz: Sarı Yazma

 

4

Savaşın il ve ilçelere yansıyan boyutu. Savaşla birlikte yayılan salgın hastalıklar. Ayla Kutlu : Emir Bey’in Kızları

 

5

Savaş Teminin Nazım Hikmet’in şiirlerine Yansıması

 

6

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Savaşı/ Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde savaşın izleri.

 

7

 Cengiz Aytmatov’un hikayelerinde savaşın gerisindeki kadınlar.

 

8

Ara Sınavı

 

9

L.Tolstoy’un hikayelerinde Savaş

 

10

B     Dostoyevski’nin Savaşa Bakışı

 

11

Kırım savaşı gerçeği / Cengiz Dağcı: Korkunç Yıllar

 

12

II.Dünya Savaşı’da Kazak gençlerinin savaşa katkıları

 

13

II.Dünya Savaşı döneminde Özbek şiiri

 

14

Savaş ve Yabancılaşma/A. Camus: Yabancı romanı

 

15

Sonuç ve Değerlendirme

 

15

GENEL SINAV

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Oktay Akbal, Garipler Sokağı, Cumhuriyet Kitapları, 2009.

Rıfat Ilgaz, Sarı Yazma, Çınar Yayınları, 2002.

Ayla Kutlu, Emir Bey’in Kızları, Bilgi Yayınevi, 2001

Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, Ötüken Neşriyat, 2006

A. Camus, Yabancı, Can Yayınları, 1996

 

Diğer Kaynaklar

Prof.Dr.Alev Sınar Uğurlu, Türk Romancısının Gözüyle II.Dünya Savaşı, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009.

Doç.Dr.Halûk Harun Duman, Salih Koralp Güresir Yeni Türk Edebiyatı’nın Kaynakları:Savas Ve Edebiyat (1828-1911), Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4 /1-I Winter 2009

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Derse devam

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

x

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

x

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

x

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

2

2

Genel Sınav

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

    53

Toplam İş Yükü /

 

 

53/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5