• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 192
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinlerin okunabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler ve bu harflerin kelime içinde bulundukları yere göre değişen şekilleri ve yazım kuralları öğretilir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler transkripsiyon alfabesi ile Lâtin harflerine aktarılır. Daha çok 19. yy. sonu, 20. yy. başı yazılmış metinler seçilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

2) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

3) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

4) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

5) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

6) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

7) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Osmanlı Türkçesi alfabesinin öğrenilmesi

 

2

Osmanlı Türkçesi alfabesinin öğrenilmesi

 

3

Osmanlı Türkçesi alfabesinin öğrenilmesi

 

4

20. yy. metinlerin okunmasına başlanması ve 20. yy’da kullanılan kelimelerin Osmanlı alfabesi ile yazılması.

 

5

20. yy. metinlerin okunması ve 20. yy’da kullanılan kelimelerin Osmanlı alfabesi ile yazılması.

 

6

20. yy. metinlerin okunması ve 20. yy’da kullanılan kelimelerin Osmanlı alfabesi ile yazılması.

 

7

20. yy. metinlerin okunması ve 20. yy’da kullanılan kelimelerin Osmanlı alfabesi ile yazılması.

 

8

20. yy. metinlerin okunması ve 20. yy’da kullanılan kelimelerin Osmanlı alfabesi ile yazılması.

 

9

Bazı kurallar ve istisnai durumlar hakkında bilgi verilmesi.

 

10

Bazı kurallar ve istisnai durumlar hakkında bilgi verilmesi.

 

11

19.yy sonu metinlerinin okunması ve bazı kelimelerin yazılması

 

12

19.yy sonu metinlerinin okunması ve bazı kelimelerin yazılması

 

13

19.yy sonu metinlerinin okunması ve bazı kelimelerin yazılması

 

14

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Basit Osmanlıca mtinlerin fotokoğpi olarak dağıtılması

Diğer Kaynaklar

Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi; Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesi, Hayati Develi,Osmanlı Türkçesi.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

20. yy’da yazılmış şiirler, hikâyeler, romanlar

Ödevler

Metinlerin okunması ve kurallar çerçevesinde bazı basit kelimelerin yazılması.

Sınavlar

Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Derse Devam

 

20

Ödev

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

2

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

 

5

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

5

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

5

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

5

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

6

6

Okumalar

12

3

36

Kütüphane/İnternet araştırması

4

2

8

Final

1

5

10

Toplam İş Yükü

 

 

  120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

120/20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6