• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 110
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere Antropoloji alanındaki önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve diğer profesyonellerin çalışmalarını tanıtmak.
Dersin İçeriği: 

Konuk konuşmacılar tarafından yapılan sunumlar, belgesel ve akademik konferans gösterimleri, Antropoloji alanındaki güncel konuların tartışılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo H. Yoklama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel kavramların tanıtmak 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 H
2)  Evrimi ve sosyal evrimi tartışmak 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 H
3)  Masabaşı antropolojiyi tartışmak 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 H
4) Britanya ve Amerika’daki farklı yaklaşımların altını çizmek 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 H
5)  Yapılmış etnografilerin farklılıklarını teorik etkilerini incelemek  1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davetli Konuşmacı Sunumu -
2 Davetli Konuşmacı Sunumu -
3 Davetli Konuşmacı Sunumu -
4 Davetli Konuşmacı Sunumu -
5 Davetli Konuşmacı Sunumu -
6 Davetli Konuşmacı Sunumu -
7 Davetli Konuşmacı Sunumu -
8 Davetli Konuşmacı Sunumu -
9 Davetli Konuşmacı Sunumu -
10 Davetli Konuşmacı Sunumu -
11 Davetli Konuşmacı Sunumu -
12 Davetli Konuşmacı Sunumu -
13 Davetli Konuşmacı Sunumu -
14 Davetli Konuşmacı Sunumu -
15 Final Haftası -

Kaynaklar

Ders Notu  Dersin yazılı bir malzemesi yoktur.
Diğer Kaynaklar  Konuşmacıların sunumları sırasında tavsiye edecekleri kaynak kitapların okunması  öğrencilere tavsiye edilir.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 100
Final Sınavı - -
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   -

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,        X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.     X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     30
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1.2
Dersin AKTS Kredisi     1