İlker Savaş Yüce

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Matematik
Görevi: 
Akademisyen / Web, WeBWorK ve Moodle Sorumlusu
E-posta: 
ilker.yuce@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
(0216) 578 06 90
Ofis: 
Müh. B613

Akademik