Sosyal Bilimler Kolokyumu:Dr. Su Erol ile söyleşiden kareler