SOC 350 ve SOC 101-Şube 3 Mid-term Make-up Sınavı tarihi

SOC 350 ve SOC101 Şube 3 mid-term make-up sınavları 1 Aralık Cuma günü, saat 11.00-13.00 arası GSF 303'te yapılacaktır.