“İnsanlığın Serüveni” Kitabı Raflarda Yerini Aldı

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve öğretim görevlisi Aykut Kar’ın editörlüğünde konunun uzmanı akademisyenlerin makalelerinin yer aldığı “İnsanlığın Serüveni: Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimi’ne” isimli kitap, İSTEK Yayınları’ndan çıktı.

Tarih öğrencileri için bir elkitabı niteliğini taşıyan “İnsanlığın Serüveni”, konuya ilgi duyan genel okura da sesleniyor.

Uygarlığın gelişimini, tarihöncesi devirlerden başlayarak çok geniş bir açıdan anlatan kitap, şu bölümlerden oluşuyor:

“Temel Sorular: Ne? Niçin? Nasıl?”, “Tarihöncesi Devirlere Kısa Bir Bakış”, “Kültür ve Medeniyet”, “Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlıkları”, “Eski Mısır Uygarlığı”, “Eski Anadolu Uygarlıkları”, “Ege-Yunan Uygarlığı”, “Roma Uygarlığı”, “Bizans İmparatorluğu Tarihi”, “Orta Asya’da Erken Dönem Kültürleri” ve “Türk Kültürünün Ortaya Çıkışı”, “Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekânda Yeri”, “Doğu Avrupa’daki Devlet ve Boylar”, “Türklerde Din”, “Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Müslüman Türk Devletleri”, “Selçuklu Devletleri Tarihi”, “Türklerde Ordu (Osmanlılar Öncesi)”, “Bilim ve Teknik, Anadolu Beylikleri”, “Türklerde Sanat”, “Haçlı Seferleri”, “İran Türk Devletleri Tarihi”, “Türk Dili Tarihi”, “Türkistan’da Cengizoğulları Dönemi”, “Altın Orda ve Vârisleri”, “15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa Medeniyeti”, “Aydınlanma Dönemi”, “Fransız İhtilali”, “Hukuk Devleti ve İnsan Haklarının Gelişim Süreci”, “Sanayi Devrimi ve Popüler Kültür.” 

İnsanlığın Serüveni kitabına www.istekle.com adresinden ulaşabilirsiniz.