Hakkımızda

Antropoloji Bölümü günümüz toplumlarının anlaşılabilmesi için toplumların kültürel sistemleri içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin çözümlenmesi gerektiği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifle inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir.

Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Bölümün lisans programı, antropolojinin dayandığı çok disiplinli geniş alanı yansıtacak şekilde kurulmuştur. Antropoloji, üniversitelerde, müzelerde ve araştırma projelerinde iş imkânları için uzmanlık sağlar. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi farklı sektörlerde çalışabilmek için altyapı kazandırır.

Program Öğrenme Çıktılarımız görmek için tıklayınız