2018 BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

TLL 243 Farsça Edebi Metinler 15.05.2018 13.00-16.00    
TLL 442 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Şiir 25.05.2018 9.00-12.00    
TLL 124 Türkiye Türkçesi II 25.05.2018 13.00-16.00    
TLL 162 Dilbilim ve Türkçe II 24.05.2018 13.00-16.00    
TLL 220 Orta Türkçe 23.05.2018 13.00-16.00    
TLL 120 Türk Kültür Tarihi 23.05.2018 9.00-12.00    
TLL 282 Eski Türk Edebiyatına Giriş 22.05.2018 13.00-16.00    
TLL 362 Halk Edebiyatı II 22.05.2018 9.00-12.00    
TLL 294 Osmalı Türkçesi III 21.05.2018 13.00-16.00    
TLL 364 Divan Şiirinde Kuramsal Analiz 21.05.2018 9.00-12.00    
TLL 351 Edebiyat Kuramları 18.05.2018 13.00-16.00    
TLL 232 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma II 17.05.2018 13.00-16.00    
TLL 322 Divan Edebiyatı II 17.05.2018 9.00-12.00    
TLL 478 Çağdaş Türk Romanı II 16.05.2018 13.00-16.00    
TLL 499 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman II 16.05.2018 9.00-12.00    
TLL 192 Osmanlı Türkçesi I 15.05.2018 13.00-16.00    
TLL 382 Tasavvuf Edebiyatı 15.05.2018 9.00-12.00    
TLL 428 Batılılaşma ve Türk Şiiri 14.05.2018 13.00-16.00    
TLL 214 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman 14.05.2018 9.00-12.00    
TLL 132 Türk Edebiyatına Genel Bakış II 14.05.2018 9.00-12.00    
TLL 344 Türkçenin Sözlükbilimi 23.05.2018 13.00-16.00