Akademik

Program Bilgileri

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vizyonunu hem ulusal ve uluslarası düzeyde kabul görecek nitelikte kaliteli araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrenciler yetiştiren, mezunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak olarak belirlemiştir.
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996-1997 akademik yılında Türkiye'de Vakıf Üniversiteleri içinde eğitime başlayan ilk Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'dür. Bölüm dil dersleri aracılığıyla, Türkçeyi, tarihi geçmişiyle aşama aşama irdelerken, diğer yandan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlar ve değerlendirir. Edebiyat dersleri de benzer bir bütünlük anlayışı sunar. Hem geleneksel yaklaşım doğrultusunda; "Klasik Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı", "Halk Edebiyatı" temel alanları ayrı ayrı ele alınır, hem de edebiyatın aslında 'dünden bugüne kesiksiz bir süreç" olduğu vurgulanır. Öğrencilere, temel alanlarla birlikte edebiyata çağdaş bir gözle bakmalarını sağlayacak yeni kuramları ve disiplinleri kazandırmak bölümün öncelikli hedefleri arasında yer alır.