• Turkish
  • English

Psikoloji Bölümü'müzde zorunlu bir staj dersimiz yoktur. Bununla birlikte, öğrencilerimizin Psikoloji disiplininin iş gördüğü alanlarda "gönüllü gözlem" yapmalarını destekliyoruz.