• Turkish
  • English

Staj Amacı: 

Staj çalışmalarının amacı, öğrencilere öğrenim sürecinde edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgilerin hayata geçirilmesi ile ilgili deneyim ve beceri kazandırmaktır. Staj aracılığıyla öğrencilerin, meslek alanlarını tanımaları, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavramaları, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutu öğrenmeleri, tasarım ve uygulama pratiği kazanmaları, mezuniyet aşamasında meslek alanının tasarım ve uygulama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlamaları ile uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Fizik Bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları yerler için lütfen linke basınız.

 

Dersin İçeriği: 

Öğrenci en az 21 işgünü staj yapmak zorundadır.

Staj Belgeleri

Staj yapılması ve staj işlerinin yönetimi sırasında gerekli olan belgeler  aşağıdadır ve bu form örnekleri her dönem Bölüm Staj panosunda duyurulur

  1. Öğrenci Kimlik Bilgileri Formu ve SGK Taahütname Belgesi 
  2. Stajın yapılacağı kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren “Staj Onay  Formu” 
  3. Öğrencinin sigortalılığının sağlanması için Dekanlığa vereceği form 
  4. Dekanlık imzalı Staj Yeri Kabul Formu, Staj Referansı Formu 
  5.  Öğrenci tarafından doldurulup, işyerine onaylatılacak olan ve yapılan çalışmaların dökümüyle birlikte staj kılavuzunda belirtilen bölüm/program gereksinimlerini de içeren; “Staj Defteri” sayfa örnekleri

Staj Süresince Yapılacak İşler

 Staj süresince Staj Defterinin aşağıda belirtilecek olan kurallara uygun bir şekilde doldurulması gerekir;

a) Staj defterinin ilk sayfası, yapılacak olan çalışmanın haftalara göre genel olarak programını göstermektedir. Bu sayfa ilgili birim sorumlusu ile işletmenin staj işlerinden sorumlu yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.

b) Defterin sayfaları günler boyunca yapılan çalışmaların dökümü olarak hergün doldurulur ve hafta sonunda çalışmaları kontrol eden sorumlu yönetici tarafından onaylanır.

c) Staj defterinin sayfa sayısı yapılan stajın gün sayısından az olamaz.

d) Staj defteri, İngilizce veya (staj yeri yetkililerinin ingilizce bilemeyebileceği varsayımı ile) Türkçe olarak yazılabilir.

Staj Sonunda Yapılacak İşler

a) Stajını tamamlayan öğrenci doldurmuş olduğu staj defterini ve başarılı olduğuna dair firma yetkilisinin gizli olarak doldurup kapatıp öğrenciye verdiği zarfı komisyona teslim eder.

b) Defter içeriği, öğrencinin çalışmasını yansıtmalıdır. Staj defterinde resimler teknik resim kurallarına uygun bir şekilde çizilmelidir. Defter içeriği, öğrencinin kazandığı bilgi ve becerileri yansıtmalıdır. Öğrenci, aldığı eğitim ile uygulamalı pratik beceri kazanma süresi içinde edindiği bilgileri defterde belirtmelidir.

c) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu, doldurulmuş ve onaylanmış bir biçimde ve işyeri kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde teslim edilir.