• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

​Matematik kendi içinde tutarlı, çelişkiler taşımayan aksiyomlar üzerine kurulu, mantık aracılığıyla çıkarımlar yapılan, mutlak gerçekliğe sahip bir beyinsel çalışma alanıdır. Aksiyom ve bulguların fiziksel gerçeklikle örtüştüğü durumlarda, matematiğin sosyal ve diğer bilimsel dallara uygulaşına, yani uygulamalı matematiğe tanık oluruz. Bu yönüyle matematik, modern bilim ve teknolojinin büyük bölümünün dayanağı ve vazgeçilemez bir aracı olmuştur. Kendilerine matematikçi denmese bile yaptıkları iş gözardı edilemeyecek düzeyde matematik bilgisi ve deneyimi gerektiren meslekler vardır. Finans kuramcıları, ekonomistler, mühendisler, fizikçiler, bir kısım biyolog, kimyacı, eczacı ve benzerleri bu gurupta sayılabilir.

Matematik lisans programı öğrencilerinin sağlam bir matematiksel altyapısını sağlamayı ve isteklileri doktora eğitimine hazırlamayı hedeflemekte, cebir, geometri ve analiz konularına ağırlık vermektedir. Yetenekli ve matematiği seven öğrencilerin seçmeli derslerini de matematik ağırlıklı seçerek doktora programına yönelmeleri, böylelikle üniversitede araştırma ve eğitim çalışmalarına katılmaları idealdir. Bu alandaki iş fırsatları yeni ve genç üniversitelerin bulunduğu ülkemizde daha fazladır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus ve diğer Öğrenci Değişim Programları aracılığıyla yurtdışındaki üniversitelerde eğitimlerinin bir veya iki sömestrini tamamlamaları konusunda cesaretlendirici ve destekleyicidir. Bölümümüzde değişim programları ile yurtdışından gelen yabancı öğrenciler de eğitim almaktadır.

Matematikte lisans derecesi ile iş bulabilmek çoğu zaman uygulamalı matematiğin bazı alanlarında ve bilgisayar bilimlerinde eğitimi gerektirir. İstatistik, bilgisayar, işletme, ekonomi, karar verme veya yönetim bilimleri, aktuerya (sigorta matematiği), yazılım ve ağ mühendisliği gibi alanlara ilgi duyan matematik lisans öğrencilerinin çift anadal ve yandal programlarına katılmaları ya da seçmeli derslerini ilgili bölümlerden almaları mümkündür. Sayılan alanlarda kariyer hedefleyenler için o alanla ilgili bölüm ile matematik bölümünün birinden lisans diğerinden yüksek lisans eğitimi almak meslekte son derece sağlam ve ideal bir donanım sağlayacaktır.

Mezunlarımızın dörtte birinden fazlasının (yurtdışında bulunanlar dahil) kariyerlerini lisanüstü eğitimle (eğitim, finans, matematik vb alanlarda) sürdürdükleri, bir o kadarının eğitim sektöründe bilgilerini doğrudan kullandıkları, üçte birden fazlasının ise özel sektörde (bilişim, hizmet, metal, tekstil vb alanlarda) veya yurtdışında çalıştığı gözlenmiştir.

Bölümümüzün lisans programı 2019-2024 yılları arasında geçerli olan FEDEK akreditasyonuna sahiptir. Bu akreditasyon hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Matematik Bölümü Nedir?

Genel olarak tüm bilimlerin temeli olan ve sayısal hesaplamaları esas alan matematik, reel dünyada meydana gelen problemlerin analizinde kullanılmaktadır. Matematik bölümü ise bu ölçümlerin ve sayısal hesaplamaların prensiplerini kavrayan, dünyayı ve evreni anlamak amacıyla bu çözümlemeleri kullanabilen ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Liselerin sayısal bölümünde okuyan öğrencilerin tercih edebileceği Matematik Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olan bölüm genel olarak teorik eğitim vermekte ve alanında uzman matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, bölümde verilen eğitim matematiğin tüm dallarını içermektedir. Analiz, soyut matematik, doğrusal cebir, mühendislik için hesaplama, sonlu ve ayrık matematik, diferansiyel denklemler, sayılar teorisi, ileri matematik, programlama gibi dersler lisans eğitimi içinde verilmektedir. Aynı zamanda, günümüzde hızla gelişen yazılım sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler ilgili dersleri alarak algoritma hesaplamaları da yapabilmektedir.

İş olanakları oldukça gelişmiş olan Matematik Bölümü’nden mezun olanlar çok farklı sektörlerde ve farklı unvanlar altında kariyer yapabilmektedir.

Matematik Taban Puanları ve Sıralama

2022 yılı Matematik Bölümü giriş taban ve tavan puanları ve genel kontenjan tabloda sunulmuştur. Bu veriler ÖSYM 2022 YKS sonuşları Tablo 4 den alınmıştır.

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

SAY - Burslu

5

5

468,40828

472,15524

SAY - %50 Burslu

30

30

280,21642

383,84365

En son güncelleme: 13 Haziran 2023, 21:12.

Matematik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Matematik bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Matematik Burs İmkanları

YKS’de, Matematik Bölümü sıralama ve puan bakımından başarı sağlayan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi tarafından burs verilmektedir. Hem Matematik Bölümü’nün hem de diğer lisans programlarının burs olanakları ve şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Matematik Okumak

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü; akademik etiğe sahip, problem çözme becerisi kazanan ve yaratıcı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Matematik, günümüzde mantık çerçevesinde çıkarımlarda bulunmaya ve mutlak gerçekliği ortaya koymaya yarayan önemli bir bilim dalıdır. Matematik Bölümü de öğrencilerin bu bilimin diğer disiplinlerle olan etkileşimine, bir başka deyişle uygulamalı matematiğe uyum sağlamalarını amaçlamaktadır. Teknolojinin ve modern bilimin ayrılmaz bir parçası olan matematik; ekonomistler, fizikçiler, eczacılar gibi diğer meslek gruplarıyla da iç içedir.

Bu anlamda öğrencilere sağlam bir matematik altyapısı kazandırmaya çalışan bölümümüz, uygulamalı matematiğin yanı sıra cebir, analitik ve geometri alanlarında da öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayan dengeli bir lisans programını içermektedir. Matematiğin yanı sıra bu bilimle ilişkili farklı lisans bölümlerinde de eğitim almak isteyen öğrenciler ise çift ana dal ve yan dal programlarından yararlanabilmektedir. Bu programlar sayesinde işletme, ekonomi, bilgisayar, istatistik, yazılım mühendisliği gibi alanlarda da kendilerini yetiştirebilmektedir. Aynı zamanda bölüm içinde belli aralıklarla düzenlenen seminerler, grup çalışmaları ve konferanslar sayesinde öğrencilerin yeni bilgilerle akademik anlamda yetişmesi sağlanmaktadır.

Aldıkları lisans eğitimi ile donanımlı hale gelen mezunlarımız ise yurt içinde ve yurt dışında kariyer yapma fırsatı elde etmektedir. Öğrencilerimiz Matematik Bölümü’nden mezun olduktan sonra bankacılık, finans ve bilişim sektörlerinin yanı sıra lisansüstü eğitimlerle akademik alanda da çalışabilmektedir.

Matematik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Matematik Bölümü’nden başarı ile mezun olan öğrenciler hem bölümle ilgili hem de bölümle bağlantılı farklı sektörlerde iş bulma şansına sahiptir. İş alanı oldukça geniş olan bölümden mezun olanlar kariyerlerine akademik çalışmalarla da devam edebilmektedir. Halihazırda teorik bilgisi yüksek ve donanımlı mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunarak akademi alanında çalışabilmektedir. Bununla birlikte, lisans eğitimi sırasında akademik formasyon alan öğrenciler mezun olduktan sonra matematik öğretmenliği de yapabilmektedir. Bu anlamda kamu kurumlarının yanı sıra özel eğitim veren dershane ve kurslarda da çalışma olanağı bulunmaktadır.

Günümüzde pek çok alan matematikle iç içedir. Bu nedenle, Matematik Bölümü’nden mezun olan bireyler matematikçi olarak adlandırılsa da farklı sektörlerde de kariyer yapabilmektedir. Mezunlar; bankacılık, finans, ekonomi ve bilişim sektörü başta olmak üzere eğitim, hayat ve emeklilik, internet, sigortacılık, inşaat, tekstil, maliye, pazarlama, e-ticaret, telekomünikasyon, enerji, gıda, perakende ve hızlı tüketim malları gibi sektörlerde de çalışma imkanı bulmaktadır. Bu farklı sektörlerde analiz ve raporlama uzmanı, iş analisti, iş zekası uzmanı, bilgi teknolojileri uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, yazılım uzmanı, bilişim danışmanı, raporlama uzmanı, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi, web yazılım uzmanı ve proje yöneticisi gibi unvanlar altında çalışabilmektedir. Bu unvanlar altında kurumların bilgi işlem, AR-GE, muhasebe, yönetim, hizmet, iş geliştirme, mühendislik ve operasyon gibi departmanlarında matematik alt yapısı sayesinde kariyer yapabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz, uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapılan, çağın gelişmelerine uygun olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, eğitim kalitesiyle Türkiye'nin ve de dünyanın saygın bölümlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz, iki ana alt başlıkta toplanabilir; Birincisi, Matematik ve ilgili alanlarda, düzenli seminer, konferans ve grup çalışmalarının yürütüldüğü, uluslararası standartlarda bilimsel araştırmalar yapılan saygın bir bölüm olmaktır. Ikincisi ise öğrencilerimize, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, akademik etiğin hakim olduğu bir öğrenim ortamı sunmaktır.

Öğrenci Değişim Programları

Bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus ya da diğer Öğrenci Değişim Programları aracılığıyla yurtdışındaki üniversitelerde eğitimlerinin bir veya iki sömestrini tamamlamaları konusunda cesaretlendirici ve destekleyicidir. Bölümümüzde değişim programları ile yurtdışından gelen yabancı öğrenciler de eğitim almaktadır. Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarımız hakkında ayrıntılı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bologna Süreci

Eğitim sisteminin çok daha planlı ve nitelikli olmasını amaçlayan Bologna Süreci, belli standartların yükseköğretim kurumları tarafından eşzamanlı olarak uygulanması ve eğitimde görülen ayrılıkların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu reform programı kapsamında Avrupa’da birbirleri ile etkileşim içinde olan ve birbirini tanıyan yükseköğretim kurumlarının olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda belirlenen standartlar eğitimde şeffaflığı, bilimselliği, akademik kadronun hareketliliğini ve öğrencilerin aktif katılımını sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi’nin de lisans programlarında dikkate aldığı Bologna Süreci yeterlikleri ve standartları Matematik Bölümü eğitiminde de uygulanmaktadır.

Bölümümüzün Bologna süreçleri sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Barış EFE'dir. Bölümümüze ait Lisans Bologna Süreçleri Bilgi Paketine buradan ulaşabilirsiniz. Yüksek Lisans Bologna Süreçleri paketi ise bu bağlantıdan elde edilebilir. Doktora Bologna Süreçleri paketimize de bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Matematik Bölümü not ortalamaları uygun olan öğrencilerimizin başvuruları doğrultusunda ikili protokoller aracılığıyla üniversitemizin diğer lisans programları ile çift anadal veya yandal programları oluşturmaktadır.

Matematik lisans programı ile beraber öğrencilerimizin çift anadal için en çok tercih ettiği programlar: Ekonomi, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Matematik Öğretmenliği'dir.

Matematik lisans programı ile beraber öğrencilerimizin yandal için en çok tercih ettiği programlar: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Sistem Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık ve Matematik Öğretmenliği'dir.

Çift anadal ya da yandal programlarımıza Çift Anadal Başvuru Dilekçesi'ni veya Yandal Programı Başvuru Dilekçesi'ni kullanarak başvurabilirsiniz. Koşullar hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.