• Turkish
  • English

Prof. Dr. Tamara GURTUEVA

Dünya Edebiyatı
Karşılaştırmalı Edebiyat
Modernizm
Postmodernizm
Göç Edebiyatı
Edebiyat Kuramları

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ARSLAN

Rus Edebiyatı
Rus Edebiyatı Çevirisi
Edebi metin Çevirisi
Rus Kültürü
Karşılaştırmalı Edebiyat: Rus ve Türk edebiyatları
Kültürlerarası Diyalog
Türkiye Rusya İlişkileri
Yabancı dil olarak Rusça eğitimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge BARUT

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi
Dil Bilimi
Leksikoloji
Morfoloji

 

Öğretim Görevlisi İmren ARBAÇ

Rusça Dilbilgisi
Karşılaştırmalı Edebi Metin Çevirisi
Rusya Tarihi
Türk- Rus Siyasi ve Ekonomik İlişkileri

 

Öğretim Görevlisi Turaj ALIYEVA

Sosyoloji
Rusya Sosyolojisi
Medya Araştırmaları
Rusdilli toplulukların medya kurumları
Göç sosyolijisi
Çeviribilim
Yabancı dil olarak Rusça