• Turkish
  • English
Course Code: 
ELIT 205
Semester: 
Fall
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Batı Edebiyatının başyapıtlarından seçme metinler incelemek.
Course Content: 

Aydınlanma’dan 19. Yüzyıl’a, Batı edebiyatının temel metinleri incelenecek ve tartışılacaktır.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Course Evaluation Methods: 
A: Yazılı Sınav, B: Sunum C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1)  Öğrencilerin edebi türleri tanımasını sağlar; türlerin ve alt türlerin özelliklerine vakıf olmalarını sağlar; türler ve alt türler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tesbit edebilmelerini sağlar.

1, 2, 4

1,2,3

A

2)  Öğrencilerin farklı edebi türlerin kökenleri ve tarih süresince gelişimleri hususunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

1, 7, 10

1,2,3

A

3)  Öğrencilerin edebi türlerin incelenmesi için gerekli bilgi ve terminoloji ile donanmalarını sağlar.

1, 2, 3

1,2,3

A,C

4)  Öğrencilerin edebi türlerin incelenmesi için gerekli analiz, karşılaştırmalı yaklaşım, yorumlama, bağlantı kurma ve kritik değerlendirme bilgi ve becerileri ile donanmalarını sağlar.

1, 2, 7

1,2,3

A,C

5)  Öğrencilerin hemen tüm edebi türlerin örnek metinlerini olabildiğince yetkin bir biçimde inceleyerek sonuç çıkarabilmelerini ve bu alanda deneyim kazanmalarını sağlar.

2, 3, 7

1,2,3

A

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ders Materyali

1

Ders’e Giriş, ders amaçlarının, değerlendirme yöntemlerinin açıklanması

 

2

Madame de la Fayette: Princess of Cleves

 

3

Theatre of French Renaissance I: Racine (Phaedre)

 

 

4

Theatre of French Renaissance II: Moliere (Tartuffe)

 

5

J.J. Rousseau: Confessions

 

 

6

F.A. Voltaire: Candide or Optimism

 

7

Goethe: Faust

 

8

Goethe: Faust

 

9

G. Flaubert: Madame Bovary

 

10

Fyodor Dostoyevsky: Notes from the Underground

 

11

Henrik Ibsen: Hedda Gabler

 

12

Anton Chekov: The Three Sisters/The Cherry Orchard/Uncle Vanya

 

13

Lev Tolstoy: The Death of Ivan Ilyich

 

14

Sembolist Şiir I: C. Baudelaire, S. Mallarme, P. Verlaine, A. Rimbaud, P. Claudel, P. Valery şiirlerinden seçmeler

 

15

Sonuç

 

 

 

 

 

Recommended Sources

Ders Kitabı/Notu

Norton Anthology of World Masterpieces 7th Edition

Diğer Kaynaklar

 

 

Material Sharing

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Sınıf Performansı

1

30

Dönem Sonu Sınavı

 1

40

 

 

 

Toplam

 

100

Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi

 

 

 

 

 

2

Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi

 

 

 

 

 

3

Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi

 

 

 

 

 

4

Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi

X

 

 

 

 

 

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

 

 

 

 

 

6

Etkin iletişim kurma becerisi

 

X

 

 

 

 

7

Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

 

X

 

 

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma

 

 

 

 

 

10

Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav hafta/süre dahildir: 15X toplam ders saati)

15

3

40

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

40

Sunum

1

15

15

Ödev

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.0

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5