• Turkish
  • English
Course Code: 
TLL 123
Semester: 
Fall
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 
Bu ders, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine dilbilgisi bileşenlerinden sesbilgisi, sesbilim ve biçimbilimin temel özelliklerine ilişkin bilgi sunmayı ve Türkçe dilbilgisinin bu bileşenlerinin yapılanışına ilişkin geleneksel çözümlemeleri eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaya açmayı amaçlar.
Course Content: 

Sesbilgisi ve sesbilim alanları kapsamında ses ve yazı arasındaki farklar, Türkçenin ünlü ve ünsüzlerini oluşturan süreçler, doğal ses sınıfı kavramı, Türkçenin seslerinin karşıtsal, bütüncül ve serbest dağılım ilişkileri, sesbilimsel koşullanma ve bu koşullanmayı ortaya çıkaran ses-biçim ilişkisi, bürün, vurgu ve ezgi kavramları ve bürünsel özelliklerin dilde anlamın oluşumuna etkisi gibi konular ele alınır. Biçimbilim alanı kapsamındaysa anadili konuşucularının sözcük kavramına ilişkin sezgisel bilgilerinin içeriği, sözlük, sözlükbirim ve sözcükbiçim kavramları ve bunların dildeki yapılanmaları, sözcüklerin biçimbirimsel yapısı, biçimbirim çeşitleri, altbiçimlik süreçleri ve altbiçim kavramı, sözcük üretme süreçleri gibi konulara değinilir.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkçenin sesbilgisel, sesbilimsel ve biçimbilimsel özelliklerini betimler

1, 2, 3

A

2) Türkçenin sesbirimlerini ve biçimbirimlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

3) Türkçenin türetimsel özelliklerini betimler ve sözcük yapısını çözümler

1, 2, 3

A

4) Türkçenin sesbilimsel ve biçimbilimsel yapısına dair basit kurallar tasarımlar

1, 2, 3

A

5) Türkçenin dünya dilleri içindeki yerini (yapısal açıdan) saptar

1, 2, 3

A

Course Flow

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

 

2

Sesbilgisi

 

3

Sesbilgisi (devam)

 

4

Sesbilgisi (devam)

 

5

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler 

 

6

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler (devam)

 

7

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler (devam)

 

8

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler (devam)

 

9

Arasınav

 

10

Biçimbilim 

 

11

Biçimbilim (devam)

 

12

Biçimbilim (devam)

 

13

Biçimbilimsesbilim

 

14

Sonuç ve Değerlendirme

 

15

Genel Sınav

 

Recommended Sources

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-1. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2378/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1375. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir. [= GD-1]

 

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-2. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2429/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1410. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir. [= GD-2]

 

Assessment

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

x

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

x

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

15

15

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6