• Turkish
 • English
Course Code: 
TLL 428
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 
This course aims to demonstrate and discuss the transformation in Turkish poetry during Westernization Period.
Course Content: 

The Ottoman socio-cultural life changed in the 19th century by the vehicles of Westernization. The process affected the literature (poetry) inevitably.  Turkish poetry started to break with tradition.

Course Methodology: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 9: Simulation, 12: Case Study
Course Evaluation Methods: 
A: Testing, C: Homework

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes

Teaching Methods

Assessment Methods

1)  The literary texts of Turkish Literature and Language are evaluated in the light of contemporary theories.

1,2,3

A,C

2)  The literary texts of Turkish Literature and Language are compared with the texts of Eastern and Western Literature.

1,2,3

A,C

3) The students become skilful at searching methods for Turkish Literature.

1,2,3

A,C

4)  The students gain the ability to do research on interdisciplinary areas.

1,2,3

A,C

5) The students gain the ability to use information technologies.

1,2,3

A,C

6) The students work independently or assume responsibility as a team member to solve problems encountered in the field of Turkish Language and Literature.

1,2,3

A,C

7) The students take part in organizing scientific, cultural or artistic events.   

1,2,3

A,C

 
 

Course Flow

Week

Topics

Study Materials

1

Türk Şiirine Genel Bir Bakış

 1. Mahallîleşme
 2. Lale Devri, Nedim ve Sonrası 
 1. Yeni Bir Şiirin Eşiğinde Şeyh Galib

 

 

 

2

Eski”nin İçinde “Yeni” Arayışları 

 1. İzzet Molla
 2. Âkif  Paşa  

 

 

3

 1. Batıdan İlk Şiir Tercümeleri
 1. Venedik’te Manzum Türkçe Tiyatro Oyunları
 2. Tercüme-i Manzume
 3. La Marseillaise
 4. Hugo’dan Tıfl-ı Nâim
 5. Rousseau’dan Bekâ-yı Ruh

 

 

4

Divan Estetiğini Devam Ettirmek İsteyenler

 1. Leskofçalı Galib
 2. Hersekli Arif Hikmet
 3. Yenişehirli Avni

 

 

5

Şiirde İlk Yenilik Hamleleri I

 1. Edhem Pertev Paşa
 2. İbrahim Şinasi

 

 

6

Şiirde İlk Yenilik Hamleleri I

 1. Edhem Pertev Paşa
 2. İbrahim Şinasi

 

 

7

Meşrutiyet Döneminde Türk Şiiri

 1. Recâizada Ekrem
 2. Abdülhâk Hamid

 

 

8

Mid-term

 

 

9

Muallim Nâci - Mehmed Emin Yurdakul

 

 

10

Servet-i Fünûn Devri Edebiyatında Şiir

 1. Fikret’in Şiire Getirdiği Yenilikler
 2. Hasta Çocuk Şiirinin Tahlili

 

 

11

Mehmed Akif  ve şiiri

                   Küfeci Çocuk şiirinin tahlili – Leylâ

 

 

12

Cenab Şehâbeddin ve Şiiri

                 Yakazât-ı Leyliyye adlı şiirin tahlili -  Elhân-ı Şitâ

 

13

Ahmed Haşim ve Şiiri

  O Belde şiirinin tahlili – Bir Günün Sonunda Arzu

 

 

14

Yahya Kemal ve Şiiri 

    Açık Deniz şiirinin tahlili – Vuslat -Nazar

 

15

Milli Edebiyat’a Doğru

    Ziya Gökalp ve Beş Hececiler

 

16

Final Exam

 

 
 

Recommended Sources

Textbook

Ali Budak, Batılılaşma ve Türk ŞiiriLâle Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme,  Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İst. , 2013

Additional Resources

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İst. , Dergâh Yayınevi

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I , İst. , Dergâh Yayınevi.

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İst. , Dergâh Yayınevi.

 
 

Material Sharing

Documents

 

Assignments

 

Exams

4 Quizzes, 1 Mid-term, 1 Final

 
 

Assessment

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Mid-terms

1

30

Quizzes

3

30

Assignment

 

10

Total

 

100

CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE

 

50

CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE

 

50

Total

 

100

 

 

COURSE CATEGORY

Expertise/Field Courses

 
 

Course’s Contribution to Program

No

Program Learning Outcomes

Contribution

1

2

3

4

5

1

identify the linguistic units of the each component of the Turkish grammar including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics.  

 

 

x

 

 

2

demonstrate skills in using Turkish effectively.

 

 

 

 

x

3

analyze and critically evaluate the literary texts of Turkish produced in various

periods of history using the perspective of philology and the

contemporary studies of linguistics and literature. 

 

 

x

 

 

4

recognize the impact of relevant disciplines in forming the basis of the contemporary theories of literature and linguistics.

 

 

 

 

x

5

present basic knowledge and skills (such as computer software and information and communication technologies) in their field of study that would assist them in conducting academic research.

 

 

 

 

x

6

work independently or assume responsibility as a team member to solve problems encountered in the field of Turkish Language and Literature.

 

 

x

 

 

7

demonstrate awareness of professional ethics and responsibility.

 

 

 

 

x

8

use (in educational institutions as well as in public and private sectors) the theoretical and practical information they acquire throughout their undergraduate education. 

 

 

 

x

 

9

organize or take part in organizing scientific, cultural or artistic events such as workshops, conferences, colloquia.   

 

 

 

 

x

10

adopt a positive approach to lifelong learning.

 

 

 

 

x

 
 

ECTS

Activities

Quantity

Duration
(Hour)

Total
Workload
(Hour)

Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours)

15

3

45

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

15

2

30

Mid-terms

1

8

7

Ödev

3

2

6

Final examination

2

1

2

Total Work Load

1

10

10

Total Work Load / 25 (h)

 

 

100

ECTS Credit of the Course

 

 

100/25