• Turkish
  • English

Sosyal Bilimler Kolokyumu dersi kapsamında 10 Mart Salı günü Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Berna EKAL ŞİMŞEK'i konuk ediyoruz. 

Konuşmasının başlığı:

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele:

1990 Sonrası Feminist Hareket ve Kamu Kurumları İlişkisini

Sığınaklar Üzerinden Düşünmek"

10.03.2020 - Salı

14:00-16:00

Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Bina # 7E04

paylaş