TRA 401 Yazılı Çeviride Özel Konular dersi(2 şubesi) Oğuz Baykara'nın konferans katılımı sebebiyle 16 Eylül haftası başlayacaktır. 

paylaş