• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 364
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders Osmanlı klasik yazınını modern edebiyat kuramları üzerinden okuyup; sosyolojik, tarihsel v.b. alanlar ile konumlandırmayı amaçlamaktadır. Böylece klasik metinlerin güncel yansımalarını ve ipuçlarını anlamlandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

12.yy’dan başlayarak 19.yy’a kadar Osmanlı klasik nazım örnekleri ağırlıklı olmak üzere, nesirlerden de seçmeler yapılacak ve örnek metinler; pasikanalitik, yapısalcılık, postmodernizm, feminizm (toplumsal cinsiyet) gibi kuramlar aracılığı ile okunacak ve tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Divan şiirinin sosyolojik temelleri; patronaj yapısı 

 

Seçilmiş metinler ve makaleler

2

 13.yy Divan yazını /Kuram

 Seçilmiş metinler ve makaleler

3

 

            14.yy Divan yazını /Kuram

 

Seçilmiş metinler ve makaleler

4

14.yy devam / Divan yazını /Kuram

 

Seçilmiş metinler ve makaleler

5

 15.yy / Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

6

             16.yy/ Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

7

            16.yy devam /Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

8

 17.yy Divan yazını /Kuram

         

Seçilmiş metinler ve makaleler

9

Ara Sınav

 

Seçilmiş metinler ve makaleler

10

 

         17.yy devam/ Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

11

 

         18.yy Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

12

 

        18.yy devam/ Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

13

 

     19.yy Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

14

  19. yy devam/ Divan yazını /Kuram

Seçilmiş metinler ve makaleler

15

Sonuç ve değerlendirme

Seçilmiş metinler ve makaleler

16

Final Sınavı

Seçilmiş metinler ve makaleler

 

Kaynaklar

Ders Notu

Her hafta yüzyıla göre seçilmiş metin örnekleri (fotokopi olarak)

Diğer Kaynaklar

 Berna Moran. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İletişim Yayınları.

Terry Eagleton. Edebiyat Kuramı. Ayrıntı Yayınları.

Northrop Frye. Eleştirinin Anatomisi. Ayrıntı Yayınları

E. J. W. Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. Akçağ Yayınları

Mehmet Kalpaklı (Haz.) Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. Yapı Kredi Yayınları

Diğer: Seçili makaleler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

İki haftada bir ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik bir yazılı yoklama, Dönem içinde ara sınav

Dönem sonunda da ana sınav yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

6-7

40

Ödev

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

x

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5