• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 203
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
20. yüzyıl Türk Dünyası Edebiyatını tanıtmak.
Dersin İçeriği: 

Türk Dünyası Edebiyatının önemli edebî şahsiyetlerden örnekler verilerek tanıtılması; ortaklık, benzerlik ve farklılıkların nedenleriyle tespit edilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 20. yüzyıl Türk Dünyası Edebiyatını bilir.

1,2,3

A,B,C

2) Farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin edebî eserlerindeki ortaklık, benzerlik ve farklılıkları tespit edebilir.

1,2,3

A,B,C

3) Edebiyatta ve kültürde oluşan farklılıkların nedenlerini karşılaştırabilir.

1,2,3

A,B,C

4) Türkiyede gelişen Türk Edebiyatı ile Türk Dünyası edebiyatını analiz edebilir.

1,2,3,8,10

A,B,C

5) Edebî eser ve tarihî olaylar arasındaki ilişkiyi sentezleyebilir.

1,2,3,8,10

A,B,C

6) Dil, kültür ve edebiyat arasındaki bağı değerlendirebilir.

1,2,3,8,10

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

XIX. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı

 

3

XX. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı

 

4

Sovyet Dönemi Azeri Edebiyatı / Elçin Mahmut ile Meryem

 

5

Kırgız Sözlü Edebiyatı

 

6

XX. yüzyıl Kırgız Yazılı Edebiyatı

 

7

II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Kırgız Edebiyatı / Cengiz Aytmatov  : Cemile ve Yüz Yüze

 

8

Ara Sınavı

 

9

Kazak Edebiyatı

 

10

Kazak Edebiyatı Abiş Kekilbayev: Efsanenin Sonu

 

11

Özbek Edebiyatı

 

12

Çağdaş Özbek Edebiyatı: Adil Yakuboğlu: Adalet Menzili

 

13

 Kırım Tatar Edebiyatı /İsmail Gaspıralı ve Tercüman dönemi

 

14

Çağdaş Kırım Tatar Edebiyatı / Cengiz Dağcı:Korkunç Yıllar

 

15

Türkmen Edebiyatı /Tirkiş Cumageldi: Kara Yıldırım

 

16

GENEL SINAV

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

1.Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi. (Nazım-Nesir), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999.
2.Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, 6. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
3.Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 1. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

4.KOLCU, Ali İhsan, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, 2006, 624 s.
5.SÖYLEMEZ, Orhan, Türk Dünyası Edebiyatları. Roman I, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, 250 s.
6..SÖYLEMEZ, Orhan, Çağdaş Kazak Hikâyeleri Antolojisi, Ankara, 2004.
7.SÖYLEMEZ, Orhan, Cengiz Aytmatov, Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Karam Yayınları, Ankara, 2002, 184 s. 
8.KOCAKAPLAN, İsa, Cengiz Dağcının Dört Romanı, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Derse devam

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.

   

X

   

2

Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.

         

3

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.

         

4

Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.

         

5

Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.

     

X

 

6

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.

 

X

     

7

Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.

     

X

 

8

Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.

     

X

 

9

Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.

         

10

Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir

         

11

Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.

     

X

 

12

Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.

   

X

   

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

   

X

   

14

Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.

     

X

 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

6

6

Ödev

1

3

3

Sunu Hazırlama

2

2

4

Kütüphane çalışması/internet çalışması

1

4

4

Genel Sınav

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

102

Toplam İş Yükü /

 

 

102/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4