• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 456
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencileri edebiyat altyapılarını, yazılacak yazılar ve okunacak metinler yoluyla, yayın hayatında değerlendirmelerini sağlamak. Örneğin kitap tanıtım yazılarının nasıl yazılacağını göstermek, editörlüğün ne olduğunu anlatmak, modern dergiciliğin bugünü ve çeşitleri hakkında bilgiler vermek.
Dersin İçeriği: 

Yazı çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi. Böylelikle takım ruhunu da yaşatmak. Ayrıca açılacak tartışma konularıyla bu ortamın pekiştirilmesini sağlamak ve bir düşüncenin nasıl savunulabileceğini göstermek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bir romanın nasıl okunması gerektiğini anlatır.

1,3

1,2,3

A,C

2) Bir yazının nasıl inşa edilmesi gerektiğini gösterir.

1

1,2,3

A,C

3) Betimleme ve analiz türleri üzerinde durur.

1,3

1,2,3

A,C

4) Röportaj tekniklerini anlatır ve bu tekniklerin uygulanmasını sağlar.

1,2

1,2,3

C

5) Bir metnin değerlendirilmesinde öne çıkan temel ölçüleri gösterir.

1

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yazmanın cazibesi. Dünyayı ve kendini keşfetmek

 

2

Okuma nedir? Edebi eserin özellikleri

 

3

Bir mektup yazmak. Yazının çıkış noktası

 

4

Hikâye nedir? Eldeki parçaları birleştirerek bir hikâye inşa etmek.

 

5

Roman: Kökeni ve tarihi. Neler olmalı neler olmamalı.

 

6

Dünya romanında yolculuk (1)

 

7

Dünya romanında yolculuk (2)

 

8

Dünya romanında yolculuk (3)

 

9

Röportaj ve teknikleri

 

10

Kitabı değerlendirmek. Editörlüğün sınırları ve olanakları.

 

11

Bir kitap tanıtım yazısı yazmak. Önce araştırma.

 

12

Bir kitap tanıtım yazısı yazmak. Nelere dikkat etmeli, nasıl yazmalı.

 

13

Görsel dil hikâyenin neresinde?

 

14

Dergicilik. Neler yapılabilir?

 

15

Genel Değerlendirme

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Doğu ve Batı edebiyatının edebi metinleri ile karşılaştırır.

 

X

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

 

 

 

 

X

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

X

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

X

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamasını sağlayacak becerileri edinir.

 

 

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

X

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

X

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

3

30

Ara Sınav

1

6

6

Ödev - okuma

8

2

16

Okuma ve Kütüphane araştırması

6

2

12

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

147

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/26

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5