• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Servet-i Fünun dönemi edebiyatının tüm yönleriyle kavranması
Dersin İçeriği: 

1896’da başlayan Servet-i Fünun edebiyatı döneminde Türk edebiyatı tam manasıyla Batılı bir kimlik kazanmıştır. Bu derste Servet-i Fünun döneminin edebi türleri ve bu türlerin en dikkat çekici örnekleri okunur. Tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

2) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

3) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

4) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

5) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

6) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

7) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Servet-i Fünun dönemi hakkında genel bilgı

 

2

Servet-i Fünun dönemindeki siyasi ve sosyal hayat

 

3

Bu hayatın edebiyata bakışa etkisi.

 

4

Tüm edebi türler ve bu türlerde verilen örnekler hakkında genel bilgi

 

5

Servet-i Fünun edebiyatında roman

 

6

Aşk-ı Memnu romanının incelenmesi

 

7

Eylül romanının incelenmesi

 

8

Servet-i Fünun edebiyatında şiir

 

9

Tevfik Fikret’in Rubab-ı Şikeste’sinden seçilmiş şiirler I

 

10

Tevfik Fikret’in Rubab-ı Şikeste’sinden seçilmiş şiirler II

 

11

Tevfik Fikret’in Rubab-ı Şikeste’sinden seçilmiş şiirler III

 

12

Servet-i Fünun edebiyatında mizah ve hiciv

 

13

Servet-i Fünun edebiyatında edebi tenkit I

 

14

Genel değerlendirme I

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı ve tüm edebi türlerden seçilmiş örnekler.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

Yukarıda adı geçen roman ve şiirler üzerine incelemeler

Sınavlar

Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Derse Devam

1

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık  Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

X

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

 

X

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

X

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

2

 

 

X

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

 

X

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

X

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

X

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

5

5

Okumalar

5

2

10

Kütüphane/İnternet araştırması

5

2

10

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

        125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

120/20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6