• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 293
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Osmanlıca yazılmış matbu ve yazma metinleri okumak, okuduğu metinlerden bilgi çıkarmak, işlediği bilgileri makale veya kitapta kullanma becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği: 

Arapça ve Farsçanın Osmanlıcada kullanılan dilbilgisi kuralları ayrıntılı olarak ele alınarak uygulaması yapılır. Bu kurallar Divan Edebiyatından ve Cumhuriyet Dönemi öncesi edebiyattan seçilen manzum ve mensur metinler, belgeler okutturularak kavranılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Metin okuma, 2: Uygulama yapma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farsça, Arapça tamlamalarla ağırlaştırılmamış, daha basit düzeyde metinleri okumak.

1,2

A

2) Konu seçiminde Türk edebiyatı başta olmak üzere yakın bilim dalları olan tarih, sosyoloji, eleştiri, antropoloji, coğrafya, bilim tarihi ile ilgili konuları tercih etmek.

1,2

A

3) Osmanlıca’da Farsça ve Arapça’ya ait özel imlası olan kelimelerin yazılış uygulamasını yaparak iyice öğrenilmesini sağlamak.

1,2

A

4) Manzum metinlerde vezin bulma, edebi sanat çıkarma temrinleri yapmak.

1,2

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtımı

 

2

Şemsi kameri harflere göre Arapça tamlamaların okunuşu, Farsça zincirleme tamlamalar. Metin okuma

 

3

Osmanlıca şiirlerde cümlenin parçalarını bulma, uygulama.

 

4

Şiir ve manzum kitabelerde bulunan ebced hesabıyla düşürülmüş tarihleri tespit etme, şiirlerin vezinlerini çıkarma.

 

5

El yazması edebi metinler okuma

 

6

Rik’a ağırlıklı olmak üzere edebi metinlerde kullanılan yazılar hakkında bilgi verme. Metin okuma.

 

7

Ara sınav

 

8

Güç metinleri sadeleştirme çalışması yapma.

 

9

Projeksiyon yardımıyla edebiyat ve kültür tarihimiz ile ilgili kaynak çeşitliliğini tanıtma.

 

10

Türk edebiyatçılarından, tarihçilerinden, araştırmacılarından günümüze ulaşan el yazısı mektup ve diğer eserleri okuma.

 

11

Metin tamiri yaparak belge okuma.

 

12

İki dilli metin okuma. Osmanlıca-Farsça

 

13

Çok dilli metin okuma Osmanlıca-Farsça-Arapça

 

14

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesine Giriş

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinler

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesi Yazım Kılavuzu

Diğer Kaynaklar

Türk Dili ve Edebiyatı akademisyenleri tarafından hazırlanmış Osmanlıca metin ve uygulama kitapları, matbu ve yazma metinlerle fotokopi desteği, projeksiyonla yazma eser gösterimi, özel kütüphanemde bulunan Osmanlıca Nadir Eserlerin öğrenciye gösterilmesi, öğrencinin nadir eseri dokunarak, sayfalarını çevirerek tanıması.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kitap dışında, fotokopi veya projeksiyon iledöküman sunulmaktadır.

Ödevler

Zaman zaman Osmanlıca yazma becerisinin geliştirilmesi için ödev verilir.

Sınavlar

Sınavlarda genellikle herkese zorluk derecesi aynı olan bir metin verilir. Sınavlarda her türlü sözlük serbest bırakılır. Metni doğru olarak okuması, buna göre çevrimyazı yapması istenir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödev

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

x

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

x

 

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

x

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

x

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar

 

 

 

 

x

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

x

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

5

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6