Ders Kodu: 
TLL 401
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine geleneksel yaklaşımla yazılmış dilbilgisi kitaplarını ve terminolojisini tanıtmak ve sözkonusu yaklaşımın Türkçeye ilişkin savlarını eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktır. Dersin diğer bir amacı da geleneksel yaklaşımla yazılmış dilbilgisi kitaplarını çağdaş bir bakış açısıyla yazılmış dilbilgisi kitaplarıyla biçim ve içerik açısından karşılaştırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine geleneksel ve çağdaş yaklaşımla yazılmış dilbilgisi kitaplarını çeşitli açılardan tanıtır ve ilgili yaklaşımlardaki farklılaşmaları tartışma konusu yapar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) geleneksel dilbilgisinin temel terim ve kavramlarını tanır 1, 2, 3 A
2) geleneksel dilbilgisi terimlerini eleştirel bir gözle değerlendirir 1, 2, 3 A, B, C
3) geleneksel dilbilgisi kitaplarıyla çağdaş dilbilgisi kitaplarını karşılaştırır 1, 2, 3 A, B, C
4) dilbilgisi kitaplarında sunulan verilerden yola çıkarak kurallar formüle eder 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı  
2 Geleneksel dilbilgisinin temel kavramları  
3 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Genel  
4 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sesbilgisi  
5 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sesbilgisi (devam)  
6 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Biçimbilim  
7 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Biçimbilim (devam)  
8 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Biçimbilim (devam)  
9 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Biçimbilim (devam)  
10 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sözdizim  
11 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sözdizim (devam)  
12 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sözdizim (devam)  
13 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sözdizim (devam)  
14 Türkçe Dilbilgisi kitaplarına bakış: Sözdizim (devam)  
15 Sonuç ve Değerlendirme  
16 Genel Sınav  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Banguoğlu, Tahsin. Türkçenin Grameri. TDK Yayınları.

Ediskun, Haydar. 1963. Yeni Türk Dilbilgisi. İstanbul.

Gencan, Tahir Nejat. 1971. Türkçe Dilbilgisi. 2. Baskı. İstanbul. (3. Baskı 1975).

Lewis, Geoffrey L. 1967. Turkish grammar. Oxford University Press, Oxford.

Underhill, Robert. 1976. Turkish grammar. MIT Press, Cambridge.

Kornfilt, Jaklin. 1997. Turkish. Routledge, London.

Göksel, Aslı ve Celia Kerslake. 2005. Turkish Grammar. Routledge, London.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Sunum 3 30
Derse katılım   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.         x  
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.         x  
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. x          
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

    x      
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.       x    
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.       x    
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.       x    
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

    x      
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.     x      
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 3 5 15
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     135
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.4
Dersin AKTS Kredisi     5