Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2019 yılında yüksek lisans programı açmıştır. Amacımız sosyoloji disiplininin kapsamına giren konularda Ekonomi, Mimarlık, Siyaset Bilimi, İletişim gibi başka disiplinlerle iş birliği içerisinde, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, üniversitemiz içinden ve dışından başka kurumlarla bu amaçlara yönelik ortaklaşa projeler geliştirmektir.

Sosyoloji merkezli geniş bir disiplinlerarası eğitim seçeneği ile toplumsal yaşamın yepyeni kurumlarına ve dinamiklerine yönelik araştırma projelerinde yer alma imkânı için sizleri de Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine bekliyoruz.

Lisansüstü Programlarımıza Başvuru Şartları