• Turkish
 • English

Bu dersin amacı, öğrencilere Medikal Fizik konularında öğrendikleri temel bilgileri uygulama imkanı sağlamak, deney yapabilme, ilgili verileri toplayabilme ve analiz edebilme becerileri kazandırmaktır.

 1. Radiographic Examination of Objects
 2. Contrast Medium Experiment with a Blood Vessel
 3. Determination of the Length and Position of a Non-visible Object
 4. X-ray Dosimetry
 5. Attenuation and Velocity of Ultrasound in Solid State Material
 6. Ultrasound Echography (A-scan)
 7. Ultrasounic B-scan

 

LABORATUVAR BİLGİLERİ
Laboratuvar Bağlı olduğu Ders&Kodu Yarıyıl Laboratuvar Saat Kredi AKTS
Medikal Fizik Medikal Fizik - PHYS 409 8 1 1  

 

Başarı Koşulu ve Muafiyet Laboratuvarda %75 başarı gösteremeyen laboratuvardan kalır. Dersin tekrar alınması durumunda laboratuvar da tekrar alınır. Laboratuvarın derse katkısı %20’dir.
Eğitim Dili İngilizce
Laboratuvar Seviyesi Lisans
Laboratuvar Türü Zorunlu ve Medikal Fizik dersine bağlı
Laboratuvar Sorumlusu Araş. Gör. Özlem VURAL
Laboratuvar asistanları Araştırma görevlileri ve doktora burslu öğrenci asistanlar
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife İpek KARAASLAN
Laboratuvarın Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Medikal Fizik konularında öğrendikleri temel bilgileri uygulama imkanı sağlamak, deney yapabilme, ilgili verileri toplayabilme ve analiz edebilme becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Radyoaktivite, Radyasyon Türleri, Fotonun Madde ile Etkileşmesi, Zayıflatma Katsayıları, Elektronun Madde ile Etkileşmesi, Aktivite ve Doz, Radyasyon Dedeksiyonu ve Dedektörler, Radyonüklidlerden Korunma ve Radyofarmasötikler, Radyobiyoloji, Radyasyon Dozimetrisi, Radyasyondan Korunma, Radyoloji Uygulamaları, Nükleer Tıpta Tedavi, Radyoterapide Tedavi
Laboratuvarın Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medikal Fizik konularında temel bilgilerini uygulamada kullanabilir.   2,14 A,B
2) Medikal Fizik konularında kullanabileceği deney araçlarını tanır, deney yapabilir, deneysel verileri toplayabilme, analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahiptir.   2,14 A,B
3) Takım çalışması yapabilir.   2,14 A,B
Öğretim Yöntemleri: 2: Tartışmalı Ders, 14: Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Laboratuvar performansı, B: Deney Raporlarının Değerlendirilmesi
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1    
2    
3
 1. Radiographic Examination of Objects
 2. Contrast Medium Experiment with a Blood Vessel
 3. Determination of the Length and Position of a Non-visible Object
 4. X-ray Dosimetry
 5. Attenuation and Velocity of Ultrasound in Solid State Material
 6. Ultrasound Echography (A-scan)
 7. Ultrasounic B-scan
Deney föyünün çalışılıp, ilgili ön araştırmanın yapılması
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 TELAFİ  
KAYNAKLAR
Ders Notu  Yeditepe Üniversitesi, Fizik Bölümü,

“MEDICAL PHYSICS LABORATORY EXPERIMENTS –PHYS409

“Medical Physics” Laboratuvar Kitabı

Diğer Kaynaklar
 1. NUCLEAR MEDICINE PHYSICS IAEA, 2014 (Open Source)
 2. THE ESSENTIALS OF MEDICAL IMAGING, 2ND EDITION, BUSHBERG J. T., SEIBERT J. A., LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINSON, 2002
 3. INTERMEDIATE PHYSICS FOR MEDICINE AND BIOLOGY, 4TH EDITION, RUSSEL K. HOBBIE, BRADLEY J. ROTH, SPRINGER,2007.
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar “FIRST YEAR PHYSICS LABORATORY EXPERIMENTS” YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
Ödevler  
Sınavlar  
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR
Toplam 100 puanlık lab değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır:
 • 15%  initial quiz için,
 • 40% deneyin kurulumu ve hesaplamalar (birimlerin yazılması dahil) için,
 • 30% grafikler (birimler, eksenlerin isimlendirilmesi vs. dahil) için,
 • 15% final quiz için.

 

             40% lık ve 30% luk bölümlerin ayrıntılı puanlaması aşağıdaki gibidir:

 • 40% lık bölüm:

Deney yapma : 25 puan

Hesaplamalar : 7.5 puan

Birimler            : 7.5 puan

 

 • 30% luk bölüm:

Grafik çizimi    : 15 puan

Eksen isimleri : 5 + 5 = 10 puan

Birimler            : 2.5 + 2.5 = 5 puan

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.     X      
2 Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.         X  
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.       X    
4 Disiplinler arası takımlarda çalışır.         X  
5 Fizik problemlerini tanımlar, formule eder  ve çözer.     X      
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.     X      
7 Etkin iletişim kurar.         X  
8 Medikal Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.       X    
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.     X      
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.     X      
11 Medikal Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.         X