• Turkish
  • English

Fen Edebiyat Fakültesi olarak, eğitim verdiğimiz alanlarda bilginin ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanan, araştırmacı bir kimliğe sahip, Türkiye ve Dünya üniversiteleri arasında tanınmış ve tercih edilen, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve sürekli gelişmeyi kendine hedef alan bir fakülte olmak.

Fakültemiz, Fen, Sosyal Bilimler, Edebiyat ve Dil alanlarını kapsayan geniş bir yelpazede eğitim veren bir fakültedir. Bu manada, hem yurtdışı bağlantılarımızın hem de seçmeli ders seçeneklerimizin genişliğiyle öğrencilerimize dünya ve çevreyle “ilişkilenme” açısından kapsamlı olanaklar sunuyoruz. Okulumuzu bitiren öğrencilerin dar bir çevre/bölüm atmosferi içinde yetişmiş, dünyayla ilişkisi sınırlı kişiler olmaktan çok, başka okullarda okuyan yaşıtlarını aşacak biçimde hayat deneyimi kazanmış, genç yetişkinler olarak hayata atılmalarını sağlamaktayız.

Birinci önceliği eğitim kalitesini sürekli arttırmak olan Fen-Edebiyat Fakültesi, bunun yanında uluşlararasılaşmanın gereği olarak program akreditasyonlarına önem veriyor. Felsefe ve Fizik bölümlerinin 2022 yılına kadar FEDEK tarafından ikinci kez akredite edilmesinin ardından Antropoloji, Çeviribilim, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri de 5 yıllık FEDEK akreditasyonu almıştır. Ayrıca Fizik bölümünde bulunan Metroloji Laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Dekan