• Turkish
  • English

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Çeviribilim
Görevi: 
Akademisyen
Telefon: 
3015
Ofis: 
717

Akademik