Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Rus Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ Erasmus Programı Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen / Erasmus Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen - Lisans Programı Koordinatörü
Öğretim Görevlisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ Yarı Zamanlı/ Tarih Bölümü
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ Yarı Zamanlı/ Eğitim Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Academician / Part time
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ Yarı Zamanlı/ İletişim Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Çeviribilim
Akademisyen - Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Rus Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkan Yardımcısı / ÇAP Yan Dal Sorumlusu
Okutman
Çeviribilim
Araştırma Görevlisi
Okutman
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Araştırma Görevlisi
Okutman
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Araştırma Görevlisi
Okutman
Çeviribilim
Araştırma Görevlisi
Okutman
Çeviribilim
Araştırma Görevlisi

Sayfalar